Dreamy vacations with tour-olam

Description of your Pesach vacation How important it is to choose a vacation with a family atmosphere
Description of your summer vacation How important it is to choose a vacation with a family atmosphere
Description of your winter vacation How important it is to choose a vacation with a family atmosphere

Our customers tell us:

חייבת לציין שחווית הטיול בתור עולם מתחילה מהדקות הראשונות להתקשרות עם החברה: היחס האדיב, ההיענות, הנכונות והעמידה בתנאי החוזה, מעל ומעבר למצופה. לראיה - בטיול הבא צירפנו זוג כ"חבר מביא חבר" - והם כמובן נהנו
יפה בוטבול
משפחת גיטלר​
ש משהו מיוחד ומרגש מאוד שזכור לנו היטב. הקבוצות האיכותיות של משפחת פדר והאווירה הקסומה גורמים להתאחדות ולגיבוש מרוממים. אנחנו עוד נחזור בעז"ה לנפוש עם תור עולם", הם מבטיחים ומברכים – "תמשיכו לעשות חיל!"
משפחת גיטלר​
משפחת קירשברג
" החוויה הגדולה ביותר הייתה בליל שבת, באמצע הסעודה, כאשר קמו ורקדו כל הגברים: חסידים, כיפות סרוגות, ליטאים, תימנים – כולם במעגל! תימני לבש שטריימל של חסיד, כל עם ישראל רקד ביחד ושרו זמירות, זו הייתה חוויה עולמית !!!!!!!!!!!"
משפחת קירשברג
רמת גן
Call Now Button
Scroll to top
Skip to content