Dreamy vacations with tour-olam

Description of your Pesach vacation How important it is to choose a vacation with a family atmosphere
Description of your summer vacation How important it is to choose a vacation with a family atmosphere
Description of your winter vacation How important it is to choose a vacation with a family atmosphere

Our customers tell us:

חייבת לציין שחווית הטיול בתור עולם מתחילה מהדקות הראשונות להתקשרות עם החברה: היחס האדיב, ההיענות, הנכונות והעמידה בתנאי החוזה, מעל ומעבר למצופה. לראיה - בטיול הבא צירפנו זוג כ"חבר מביא חבר" - והם כמובן נהנו
יפה בוטבול
משפחת גיטלר​
ש משהו מיוחד ומרגש מאוד שזכור לנו היטב. הקבוצות האיכותיות של משפחת פדר והאווירה הקסומה גורמים להתאחדות ולגיבוש מרוממים. אנחנו עוד נחזור בעז"ה לנפוש עם תור עולם", הם מבטיחים ומברכים – "תמשיכו לעשות חיל!"
משפחת גיטלר​
משפחת קירשברג
" החוויה הגדולה ביותר הייתה בליל שבת, באמצע הסעודה, כאשר קמו ורקדו כל הגברים: חסידים, כיפות סרוגות, ליטאים, תימנים – כולם במעגל! תימני לבש שטריימל של חסיד, כל עם ישראל רקד ביחד ושרו זמירות, זו הייתה חוויה עולמית !!!!!!!!!!!"
משפחת קירשברג
רמת גן
Scroll to top
Skip to content